۱۳ مطلب با موضوع «مقاله» ثبت شده است

۵۰۰ میلیارد اسپرم برای هر مرد

برای تولید مثل فقط یک تخمک و یک اسپرم کافی است ولی چرا بدن هر مرد صدها میلیارد اسپرم در خود داشته باشد. دلیل این وصعیت شاید چیزی نیست جز میدان رقابتی که بین اسپرم مردان مختلف در رسیدن به تخمک وجود دارد.


۵۰۰ میلیارد اسپرم برای هر مرد


رقابت فوق یکی از اصلی ترین دستوراتی است که تکامل جانداران در جنس مذکر تعبیه کرده است. رقابت اسپرم ها در حقیقت ضمانتی است برای ترکیب تخمک با سالم ترین اسپرم تا در نتیجه آن، شانس بقای فرزند سالم تر ایجاد شود.


ادامه...

۰ نظر
Pr. Reza

مقایسه دست انسان با میمون

اگر نگاهی به دستان خود بیاندازید در خواهید یافت که انگشتانتان در مقایسه با انگشت های یک میمون کوتاه تر هستند، محدوده کف آن کوچک تر بوده و شست شما نیز از توان و قدرت بالاتری نسبت به شست یک میمون برخوردار است.


مقایسه دست انسان با میمون


البته مهم ترین وجه تمایز دست انسان به شست و توانایی آن در برخورد راحت با نوک هر کدام از انگشتان همان دست باز می گردد.


البته فعلا نمی توان تمامی فاکتورهای دخیل در تکامل دست های انسان را با اطمینان صد درصد برشمرد.


اما به نظر می رسد که مساله تماما به همین خصوصیت شست یعنی لمس سر انگشتان همان دست و مزایای مختلفی ارتباط داشته باشد که به لطف این ویژگی در سناریوهای معین برای انسان فراهم می شوند و طول انگشتان دیگر نیز بر مبنای آن تعریف می شود.


اینکه دست انسانِ مدرن از چه زمانی به این شکل در آمد دقیقا مشخص نشده.


پیش از کشف اخیری که در این رابطه انجام گرفت، دانشمندان روی ۸۰۰ هزار سال قبل توافق نظر داشتند.


با این همه، پس از کشف سومین استخوان کف دست به جا مانده از ۱٫۴ میلیون سال قبل، محققین به این نتیجه رسیدند که دست انسان مدرن از مدت ها قبل تر از میزان برآورد شده به این شکل در آمده است.

ادامه مطلب3

۰ نظر
Pr. Reza

رد نظریه استفاده 10 درصدی از مغز

یکی از نظریاتی که امروزه در بین عموم بسیار شایع شده این است که انسان در هر لحظه از زندگی اش تنها از 10 درصد مغز خود استفاده می کند و اگر بتواند تنها مقداری بیش تر از مغز خود کار بکشد می تواند سریع تر و باهوش تر عمل کند.


رد نظریه استفاده 10 درصدی از مغز


اگر چه این نظریه توسط عصب شناسان مطرح شده اما ظهور مکرر و بیش از حد آن در فرهنگ عامه نشان دهنده این است که این تصور غلط در بین مردم بسیار زنده و رایج است.

۰ نظر
Pr. Reza