فیلوفوبیا (Philophobia)


فیلوفوبیا (Philophobia) به ترس از وابستگی های عاطفی و احساسی گفته میشه ...

ترس از عاشق بودن و یا هم عاشق شدن!!!!


این حالت متأسفانه میتونه حتی سبب به وجود اومدن حسِ بیگانگی در فرد بشه که جداییش رو از اعضای خانواده، دوستان، همکاران و همسایگان در پی داره ... : (

در ابتدا ممکنه تنها از دوری و پرهیز از رابطه با جنس مخالف شروع بشه ولی کم کم شخص به حدی حساس میشه که همه ی اطرافیان رو پس میزنه !!!پژوهشگاه دانش