۵ مطلب با موضوع «زیست شناسی :: زیست شناسی سلولی-مولکولی» ثبت شده است

شناساییِ ژن هایِ ساعتِ گیاهیِ تنظیم کننده یِ ریتمِ شبانه روزی+دریافت مقاله

شناساییِ ژن هایِ ساعتِ گیاهیِ تنظیم کننده یِ ریتمِ شبانه روزی


گروهی از زیست شناسانِ "مؤسسه ی دگرگونیِ مولکول های زیستی-دانشگاهِ ناگویا" دریافته اند که ژن هایِ ساعتیِ تولید شده به وسیله گیاهان در عصر،به وسیله ی پروتئین های ساعتیِ تولید شده در صبح تنظیم می شوند.


شناساییِ ژن هایِ ساعتِ گیاهیِ تنظیم کننده یِ ریتمِ شبانه روزی


بعد از ظهرها گیاهان خودشان را برای دمای پایین آماده می کنند.

گیاهان برای پاسخ به تغییراتِ محیطِ اطرافشان که به وسیله ی تفاوت در زمان ایجاد می شود،از ساعتِ زیستیِ خود استفاده می کنند.

به گفته ی پروفسور"نوریهیتو ناکامیشی" : «گروه از سالِ 2011 در تلاش برایِ یافتنِ فاکتورِ اصلی که بیانِ ژنی که در بعد از ظهر رونویسی می شود را تنظیم می کند،بوده اند.»


شناساییِ ژن هایِ ساعتِ گیاهیِ تنظیم کننده یِ ریتمِ شبانه روزی


این گروه از PSEUDO-RESPONSE REGULATOR 5) PRR5 : ژنِ ساعتیِ گیاهِ مدلِ آرابیدوپسیس) استفاده کرده اند.

بر اساس گفته ی پروفسور"ناکامیشی" : « آنها باور دارند که CCA1 پروتئینِ ساعتیِ تولید شده در طلوعِ آفتاب به توالیِ DNAی اختصاصی که در بیان ژن هدف PRR5 درگیر است، متصل می شود.»

آنها پروتئینِ CCA1 متصل به DNA را با استفاده از Chromatin immunoprecipitation)ChIP) جمع آوری کرده و توالیِ DNA را با "تعیینِ سریعِ توالیِ دی.اِن.اِی"(rapid DNA sequencing) آنالیز کردند و دریافتند که ژنِ PRR5 با فراوانیِ بالایی در ناحیه ی تنظیمی ظاهر می شود، و اطلاعاتِ بدست آمده پیشنهاد می دهد که پروتئینِ CCA1 مستقیماً در ناحیه ی تنظیمیِ ژنِ PRR5 عمل کرده و اثرِ اصلی بر روی آن دارد.


شناساییِ ژن هایِ ساعتِ گیاهیِ تنظیم کننده یِ ریتمِ شبانه روزی


گروهِ تحقیقاتی همچنین ناحیه ی هدفِ DNAی پروتئینِ ساعتیِ CCA1 را در کروموزومِ سلولِ گیاهی یافتند.

آنها  ژن های زیادی را در نزدیکیِ ناحیه ای از DNA که CCA1 به آن متصل می شود یافتند؛این ژن ها در عصر بیان می شوند .

تعدادی از این ژن ها مسئولِ پاسخِ گیاه به استرسِ خشکی،انتفال سیگنال ها از هورمون گیاه،آبسیزیک اسید،تنظیم باز و بسته شدن روزنه و تولید موم هستند.

نتایج بیان می کند که پروتئینِ CCA1 منجربه القایِ این پروسه های بیولوژیکی در زمانِ خاصی در عصر می شود.


شناساییِ ژن هایِ ساعتِ گیاهیِ تنظیم کننده یِ ریتمِ شبانه روزی
حجم: 336 کیلوبایت
توضیحات: مقاله شناساییِ ژن هایِ ساعتِ گیاهیِ تنظیم کننده یِ ریتمِ شبانه روزیبن مایه:

ITbM


برگردان فارسی در کانالِ تلگرامِ "تازه های زیست شناسی" @BiologyUpdate

ویرایش: جهش

۰ نظر
Pr. Reza

بزرگترین کاتالوگ تنوع ژنتیکی انسان

بزرگترین کاتالوگ تنوع ژنتیکی انسان


برای پروژه 1000 ژنوم، محققان به بررسی ژنوم 2504 نفر از 26 جامعه در آفریقا، شرق و مرکز آسیا، اروپا و آمریکا پرداختند.


بزرگترین کاتالوگ تنوع ژنتیکی انسان


یک تیم بین‌المللی ازدانشمندان بزرگترین کاتالوگ جهان در مورد تفاوت‌های ژنومی میان انسان‌ها را تولید کرده‌اند که سرنخ‌های قدرتمندی را برای کمک به محققان در توضیح دلیل مستعد بودن برخی افراد در ابتلا به بیماری‌های مختلف ارائه می‌کند...


یان کوربل، مولف ارشد این تحقیق از آزمایشگاه زیست‌شناسی مولکولی اروپا در هایدلبرگ آلمان گفت: هیچ پژوهشی تاکنون به بررسی تنوع ساختاری ژنومی با این بازنمود وسیع از جمعیت سراسر جهان نپرداخته است.


در نهایت دانشمند حدود 88 میلیون منطقه در ژنوم انسان را شناسایی کردند که در میان انسان‌ها متغیر بوده و پایگاه داده‌ای را تاسیس کردند که به عنوان یک مرجع استاندارد برای چگونگی متفاوت بودن آرایش ژنومی مردم در جوامع سراسر جهان در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.


از میان بیش از 88 میلیون منطقه شناسایی شده، حدود 12 میلیون از انواع رایجی برخوردار بودند که احتمالا در بسیاری از جامع مشترک هستند.


این تحقیق نشان داد بزرگترین تنوع ژنومی در جوامع آفریقایی است که با شواهد سرچشمه گرفتن انسان‌ها در آفریقا و اینکه مهاجرت از آفریقا باعث ایجاد جوامع دیگر در سراسر جهان شده، سازگار است.


این کاتالوگ تعداد مناطق شناخته‌شده در ژنوم انسان را بیش از دوبرابر کرده و اکنون می‌تواند در طیف وسیعی از پژوهشهای زیست‌شناسی و پزشکی انسان مورد استفاده قرار گرفته و پایه یک درک جدید را از چگونگی مشارکت تفاوت‌های به ارث رسیده در DNA با خطر بیماری و واکنش به دارو ارائه کند.بن مایه :

http://www.nih.gov/news/health/sep2015/nhgri-30.htm

ایسنا

۰ نظر
Pr. Reza

اینتگرین پروتئینهای سطح سلولی

اینتگرین ها، پروتئینهای سطح سلولی هستند که در اتصال سلول به ماتریکس خارج سلولی نقش دارند.


اینتگرین پروتئینهای سطح سلولی


اینتگرین‌ها همچنین به عنوان گیرنده‌هایی عمل می‌کنند که می‌توانند باعث فرستاده شدن پیام‌ها به درون سلول‌ها بشوند و موجب تنظیم ریخت سلول، مهاجرت سلول و همچنین چرخه سلول شوند.


اینتگرین‌ها بصورت هترودیمرهایی از زیرواحدهای آلفا و بتا هستند که در سطح سلول‌ها بیان می‌شوند. 


فیبرونکتین‌ها با اینتگرین پیوند می‌یابند.


در انسان اینتگرین‌های آلفا و بتا توسط چندین ژن بیان می‌شوند.بن مایه :

ژنتیک پزشکی medical Genetics

۰ نظر
Pr. Reza

فرایندی کلیدی در پیشرفت سرطان و افزایش مقاومت دارویی

ناهماهنگی سنتز اسیدهای چرب: فرایندی کلیدی در پیشرفت سرطان و افزایش مقاومت دارویی


فرایندی کلیدی در پیشرفت سرطان و افزایش مقاومت دارویی


سلول های سرطانی نسبت به سلول های نرمال نیاز به مقدار بیشتری از منابع انرژی و ساختاری دارند.


به صورت کلی، این نیاز با تقویت مسیرهای متابولیکی سلول برآورده می گردد.


در تایید این پدیده، بیش از 95% از اسیدهای چرب مورد نیاز سلول های توموری از راه سنتز داخل سلولی تامین می شود.


چنین تغییری همراه با به هم خوردن تناسب بین انواع اسیدهای چرب سلولی می باشد که به نفع پیشرفت سرطان تمام می شود.


به عنوان مثال، به هم خوردن نسبت بین انواع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع یک یافته جاری در انواع مختلف سرطان می باشد.


گزارش های متعددی نیز نشان دهنده افزایش میزان فعالیت آنزیم های مسیرهای سنتز اسیدهای چرب در سلول های سرطانی می باشد.


این موضوع قابل توجه است که شدت چنین تغییرهایی بر پاسخ دهی سرطان ها به شیمی درمانی موثر است.


با توجه به این واقعیت، فرایندهای درگیر در سنتز اسیدهای چرب به عنوان هدف های درمانی نوین در انواع سرطان ها مطرح شده است.


به دلیل اینکه دستگاه گوارش دریافت کننده اولیه اسیدهای چرب از منابع غذایی محسوب می گردد، این هدف های درمانی در سرطان های دستگاه گوارش اهمیت ویژه ای دارند.


امیر مهدی زاده

دانشجوی دکترای تخصصی

مسعود دارابی

استادیار بیوشیمی بالینیبن مایه :

تارنمای ژنتیک پزشکی medical Genetics


۰ نظر
Pr. Reza

چرا اگزالواستیک اسید در کشت سلولی استفاده می شود؟

چرا اگزالواستیک اسید در کشت سلولی استفاده می شود؟


چرا اگزالواستیک اسید در کشت سلولی استفاده می شود؟


اگزالواستیک اسید جزئی ضروری در چرخه ی کربس است .


اگزالواستیک در چرخه ی کربس با استیل کوآنزیم A ترکیب می شود و اسید سیتریک تولید می کند .


این اسید ، یک واسطه ی مهم بین : مسیر امبدن-میرهوف و چرخه ی کربس است و نقش ویژه ای در تولید انرژی دارد ...


همچنین ، اگزالواستیک اسید است که برای حفظ حداکثری متابولیسم سلولی ، به بافت فرمولاسیون محیط کشت اضافه می شود .در ادامه درباره ی چرخه ی کربس و اگزالواستیک اسید بیشتر بخوانید ...


ادامه مطلب1

۰ نظر
Pr. Reza