پتریچر(Petrichor) بو و رایحه خاکی و خاص بارونه که زمان بارش آن ، از زمین و خاک خشک بلند میشه !


پتریچر/Petrichor


این رایحه دوست داشتنی 3 دلیل عمده داره:

1. شکستن مولکول های اکسیژن و نیتروژن هوا توسط رعدوبرق و تولید مولکولهای اوزون و نیتریک اکسید که به همراه قطرات باران به سمت زمین آمده و بوی خاصی دارند.

2. تولید ماده شیمیایی ژئوسمین(Geosmin) توسط بعضی باکتری های خاک به نام اکتینوباکترها(Actinomycetes) در هنگام بارش باران که توسط بینی ما احساس میشه.

3. اسیدهای چرب تولید شده توسط درختان و گیاهان از جمله استئاریک اسید(Stearic Acid) و پالمیتیک اسید(Palmitic Acid) در زمان بارش باران!
پژوهشگاه دانش