بیگ بنگ: گاهی اوقات افراد احساس عجیبی از حضور شخص یا چیزی که قابل دیدن نیست را در اطرافشان گزارش می کنند و این پدیده را به وجود روح نسبت می دهند.

اما دانشمندان در پژوهشی جدید نشان داده اند که روح تنها توهمی است که بوسیله ی مغز ما ایجاد می شود.


روح، تنها توهمی در مغز است!


به گزارش بیگ بنگ، در این آزمایش محققان قادرند مغز شرکت کننده ها را با ایجاد نوعی احساس وهم فریب دهند.

احساسی که تصور می کنید شخصی در نزدیکی شماست ولی در واقع کسی حضور ندارد.

محققان به این نوع توهم «احساس حضور» می گویند.

اگرچه این افراد «حضور شخص» را نمی بینند.

اما می توانند موقعیت مکانی آن را تشخیص دهند و مکررا به اطراف بچرخند یا حتی به آن شخص نامرئی غذا تعارف کنند.

صرف نظر از اینکه این پدیده موضوع مهمی در تمام فرهنگ ها محسوب می شود، اما محققان می گویند افرادی که معمولا دارای مشکلات روانی و عصبی هستند این پدیده را توصیف کرده اند.

حتی افراد سالمی که تجربه خستگی مفرط جسمی داشته اند مانند افرادی که کوهنوردی بیش از حد داشته اند نیز این پدیده را توصیف کرده اند.

محققان در این پژوهش روباتی را ساخته اند تا با ایجاد ناهماهنگی در حواس، موجب پدید آمدن توهم روح در برخی افراد سالم شود.


دکتر اولاف بلانک عصب شناس از دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان (EPFL) در سوئیس می گوید:

«در اولین آزمایش، ۳۰ درصد از شرکت کننده های سالم به طور خود به خود این احساس را که شخصی در پشت سر آنها قرار دارد و آنها را لمس می کند گزارش کرده اند.»

این ربات از دو بخش تشکیل شده است و شرکت کننده ها در حالیکه چشم بند بسته اند و هدفون در گوش دارند در بین این دو بخش می ایستند.

یک بخش در پشت آنها و بخش دیگر در جلوی آنها قرار دارد.

این افراد به بخش جلو دسترسی دارند و با زدن کلیدی بر روی روبات جلویی، روبات پشت سر خود را بکار می اندازند.

این کار باعث می شود که ربات پشت سر «حرکت دست» شرکت کننده ها رادوباره ایجاد کند و پشت آنها را لمس کند.

این عمل باعث ایجاد توهمی می شود که در آن شرکت کننده ها دست خود را به جلو دراز کرده اند ولی انگار در حال لمس پشت خود هستند.

این موضوع حتی عجیب تر نیز می شود و آن هنگامیست که محققان تأخیری کوچک بین عملکرد شرکت کننده ها و عکس العمل ربات ایجاد می کنند.


روح، تنها توهمی در مغز است!


تجربه ی روح مانند

تأخیری که بین دراز کردن دست شرکت کننده ها به جلو و سیگنال های حسی که از پشت دریافت می کنند ایجاد می شود، باعث اختلال در منشأ احساس این افراد می شود.

در این حالت مغز با وضعیت غیرممکنی مواجه می شود که در آن سیگنال های حسی و حرکتی با یکدیگر هماهنگی ندارند.

نتیجه ی این آزمایش تجربه ی توهم آوری بود که در آن شرکت کننده ها تصور می کردند که شخصی نامرئی پشت آنها را لمس می کند.

گیلیو روگنینی، عصب شناس در دانشگاه EPFL که این پژوهش را رهبری میکند می گوید:

«برای برخی افراد این احساس چنان قدرتمند بود که خواهان توقف آزمایش شدند.»

یافته های این پژوهش نشان می دهد که تعادل دقیقی بین مکانیزم های مغزی، که تجربه ی «خود» در مقابل «دیگران» را ایجاد می کنند، وجود دارد.

بهم زدن چنین مکانیزمی می تواند تجربه های عجیبی را بوجود آورد.


روح در مغز است!

دکتر بلانک می گوید:

«آزمایش این ربات در افراد سالم مشابه احساس برخی بیماران روحی روانی یا افراد سالمی است که تحت شرایط دشوار قرار می گیرند.»

این موضوع تأیید می کند که تصور وجود روح از طریق تغییر ادراک بدن آنها در مغز ایجاد می شود.

محققان برای بررسی اساس این توهم در مغز، به ضایعه ی مغزی ۱۲ بیماری نگاه کردند که از بیماری صرع یا سکته ی مغزی رنج می بردند.

تمامی این بیماران تجربه هایی را گزارش کرده اند که در آن حضور شخص یا سایه ای را درست در پشت سرشان یا در گوشه ی چشمشان احساس می کردند.

این محققان توهم ادراک روح را به ضایعه هایی در سه ناحیه از مغز مرتبط می دانند:

قشر (Temporoparietal)

قشر (Insular)

و

قشر (Frontoparietal).

این یافته ها همچنین به محققان کمک می کند تا ریشه ی علائم بیماری اسکیزوفرنی را بهتر درک کنند.

همانطور که در پژوهش های قبلی عنوان شده،این علائم توهمی بیماران، مانند شنیدن صدای موجودات بیگانه و توهم اینکه آنها تحت کنترل هستند، می تواند به وسیله ی پیوستگی نامناسب حواس در مغز بوجود آید.بن مایه:
بیگ بنگ
LiveScience