برای تولید مثل فقط یک تخمک و یک اسپرم کافی است ولی چرا بدن هر مرد صدها میلیارد اسپرم در خود داشته باشد. دلیل این وصعیت شاید چیزی نیست جز میدان رقابتی که بین اسپرم مردان مختلف در رسیدن به تخمک وجود دارد.


۵۰۰ میلیارد اسپرم برای هر مرد


رقابت فوق یکی از اصلی ترین دستوراتی است که تکامل جانداران در جنس مذکر تعبیه کرده است. رقابت اسپرم ها در حقیقت ضمانتی است برای ترکیب تخمک با سالم ترین اسپرم تا در نتیجه آن، شانس بقای فرزند سالم تر ایجاد شود.


ادامه...

هر مرد معمولی و سالم حدود ۵۰۰ میلیارد سلول دم دار در طول حیاتش برای تولید مثل تولید می کند. 

یک مرد سالم در هر عمل جنسی قادر به رهاسازی بین ۴۰ میلیون تا حتی بیش از یک میلیارد اسپرم است.

در مقابل آنها، زنان با وجود آنکه  تا حدود دو میلیون تخمک دارند ولی در طول زندگی حدود ۵۰۰ عدد تخمک برای تولید مثل، آماده دارند.


برای تولید مثل فقط یک تخمک و یک اسپرم کافی است ولی چرا بدن هر مرد طوری برنامه ریزی شده است که صدها میلیارد اسپرم در خود داشته باشد.


دلیل این وضعیت شاید چیزی نیست جز میدان رقابتی که بین اسپرم مردان مختلف در رسیدن به تخمک وجود دارد.


هر چه اسپرم به تخمدان زن بیشتر راه یابد مردان شانس بیشتری برای پدر شدن خواهند داشت.


مسابقه و رقابتی که اشاره شد یکی از اصلی ترین دستوراتی است که تکامل جاندران در جنس مذکر تعبیه کرده است.


۵۰۰ میلیارد اسپرم برای هر مرد


رقابت اسپرم ها در حقیقت ضمانتی است برای   ترکیب تخمک با سالم ترین اسپرم تا در نتیجه آن، شانس بقای فرزند سالم تر ایجاد شود.


سوال بعدی این است که اگر مقدار بیشتر اسپرم شانس تولید مثل هر پستانداری را بالا می برد پس چرا طبیعت به سمت خلق بیضه هر چه بزرگتر در مردان نرفته است؟؟


تحقیقات، بویژه در ۳۰ سال اخیر به طور مشخص نشان داده است که در خانواده میمون سانان و از جمله بشر، ۳ نوع تاکتیک برای اطمینان بیشتر برای بارور ساختن تخمک ایجاد شده است.


گوریل های نر با جثه عظیم شان کوچکترین بیضه را دارند و رقم اسپرمی که تولید می کنند خیلی پایین است اما قدرت تسلط شان بر رفتار سایر گوریل های  مذکر توانست کمبود اسپرم را برطرف سازند.


به عبارتی دیگر، گوریل امکان رقابت سایر گوریل های نر را در نطفه خفه می کنند و عملا حرمسرا دارد.


شامپانزه ولی برعکس گوریل، رقابت اسپرم ها برایش حیاتی است.


قبیله شامپانزه بزرگتر است و شامپانزه های نر و ماده بدون هیچ محدودیتی با افراد قبیله رابطه جنسی دارند. 


برای همین است که بیضه شامپانزه نر به نسبت بدن و سنگینی شان، ۱۵ برابر بزرگتر از گوریل است.


شامپانزه اگر می خواهد ژن خودش را منتقل کند باید هر روز با ارقام میلیاردی، اسپرم بسازد و مدام آنها را در نزدیکترین فاصله با تخمک ماده ها قرار دهد.


اندازه تخمدان و مقدار اسپرمی که بشر طول می کند در حد فاصل بین گوریل و شامپانره است.


تخمدان بشر بین ۲ تا دو نیم دفعه بزرگتر از گوریل است.


۵۰۰ میلیارد اسپرم برای هر مرد


البته هنوز برای محققان دقیقا مستدل نشده است که آیا ما هم در مسابقه و جنگ اسپرم ها برای دسترسی به تخمک شرکت داریم یا این وضعیت جسمی مربوط به دوران قبل از انسان شدن ما بوده است؟


بشر همه وسایل و قابلیت های رقابت را به عنوان یک حیوان دارد ولی بشر از حدود ۷۰ هزار سال پیش، بیشتر از حیوان شده است و شگردهای جدید انسانی برای زاد و ولد و کارو زندگی ایجاد کرده است.


ما همه ابزار حیوان بودن را داریم ولی به کمک قانون و اخلاق و ضرورت زندگی اجتماعی، راه های بیرون از اراده طبیعت را انجام می دهیم. 


ما ازدواج را برای کنترل رفتار جنسی خود و زنان اختراع کردیم.


ما قوانین مدنی، حقوق مدنی برای تعیین رفتار و رقابت جنسی مان تهیه کرده ایم.


خیلی از ما انسانها البته هنوز بخش بزرگی از رفتار جنسی مان را به دست بخش حیوانی مان می سپاریم و همه جنگ ها، حرص و طمع و خیانت و چندهمسری و … باقیمانده از دوران حیوانی ما است. 

ولی هر روز که می گذرد کنترل بیشتری بر حیوانیت مان پیدا می کنیم.


بن مایه:

http://marde-rooz.com