در پی کشف بقیای فسیل 11 میلیون و 600 هزار ساله

شناسائی گونه جدیدی از انسان نماها


شناسائی گونه جدیدی از انسان نماها در کاتالونیا


پژوهشگران اسپانیائی موفق به کشف بقایای فسیل شده گونه ای منقرض شده از انسان نماهای نخستین شدند که جد مشترک انسان و گیبون ها به شمار رفته و بخشی از زنجیره تکامل انسان را پر می کند .


در ادامه با ما همراه باشید...

ادامه مطلب2


در پی کشف بقایای فسیل انسان نماهای باستانی در کشور اسپانیا ، این بقایا استخوانی که در محوطه باستانی آبوکادور کان ماتا(Abocador Can Mata) در ایالت کاتالونیای این کشور به دست آمده بود ، توسط تیمی از پژوهشگران موسسه کاتالا دی پالئونتولوژیا میگوئل کروسافونت(Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont) مورد بررسی قرار گرفته و دانشمندان فوق دریافتند که این فسیل ها به گونه ای جدید از شاخه اجداد انسان تعلق دارد . 

این گونه جدید از سوی دیرینه شناسان با نام پلیوباتس کاتالونیا (Pliobates cataloniae) نامگذاری شد .


شناسائی گونه جدیدی از انسان نماها در کاتالونیا


به گفته کارشناسان ، این گونه نخستین از انسان نماها یک انسان نمای ماده بوده و در حدود 11 میلیون و 600 هزار سال پیش در این منطقه زندگی می کرده است .

در حقیقت این موجودات پیش از انسان ریخت ها و یا حتی گونه های گیبون به عنوان جد مشترک انسان محسوب شده و شاخه ای انشعابی از درخت تکاملی انسان محسوب می شوند .

این موجودات دارای مشابهت های زیادی با انسان نما ها هستند .


شناسائی گونه جدیدی از انسان نماها در کاتالونیا


به گفته کارشناسان ، این گونه نخستین از انسان نماها یک انسان نمای ماده بوده و در حدود 11 میلیون و 600 هزار سال پیش در این منطقه زندگی می کرده است .

در حقیقت این موجودات پیش از انسان ریخت ها و یا حتی گونه های گیبون به عنوان جد مشترک انسان محسوب شده و شاخه ای انشعابی از درخت تکاملی انسان محسوب می شوند .

این موجودات دارای مشابهت های زیادی با انسان نما ها هستند .


شناسائی گونه جدیدی از انسان نماها در کاتالونیا


در همین رابطه دیوید.ام.آلبا(David M. Alba) از پژوهشگران موسسه تحقیقاتیکاتالا دی پالئونتولوژیا اعلام کرد :

" منشا اصلی گیبون ها هنوز برای دانشمندان ناشناخته باقی مانده و این موضوع بیشتر به دلیل عدم کشف فسیل ها و نبودن شواهد کافی در این زمینه است .

تا کنون بیشتر دانشمندان اعتقاد داشتند که جد مشترک گیبون ها و انسان نماها باید دارای پیکری تنومند و بزرگ باشد زیرا تمامی فسیل هایی که بدون تردید می توان آن ها را انسان نما دانست ، دارای ابعادی بزرگ هستند ."


شناسائی گونه جدیدی از انسان نماها در کاتالونیا


این پژوهشگر اسپانیائی در ادامه توضیحات خود تاکید کرد که این کشف جدید ، تمامی فرضیات پیشین را تغییر خواهد داد .

مطالعات انجام شده روی این فسیل نشان می دهد که Pliobates cataloniae به احتمال بسیار زیاد ، جد مشترک و اصلی تمامی میمون ها و انسان های فعلی است که در مقایسه با فسیل های جانوران بزرگی که پیش تر کشف شده است ، شباهت بیشتری  به گیبون ها دارد .

در حقیقت برخی از ویژگی های این موجود در ادامه تنها در گیبون ها تداوم داشته و سالوادور مویا سولا(Salvadore Moyà-Solà) از پژوهشگران این تیم تحقیقاتی در رابطه با ویژگی های فسیل یافته شده می گوید :

" اطلاعات به دست آمده ما نشان می دهد که این فسیل احتمالا به گروهی از موجودات نخستین تعلق دارد که خواهر خوانده گیبون ها امروزی به شمار می رفتند . "

شناسائی گونه جدیدی از انسان نماها در کاتالونیا


بن مایه:

گزارش از "سیناپرس"