مغز بزرگ بشر، نتیجه گوشتخواری اوست


مغز بزرگ بشر، نتیجه گوشتخواری اوست


شاید برای نخستین بار، توجهِ یک تحقیق بر روی این نظریه علمی استوار است که خوردن گیاهان و گوشت پخته شده، سهم اصلی در بزرگ شدن مغز انسان داشته است.

بر اساس تحقیق فوق، مغز انسان معاصر، حدود ۲۰ درصد از کالری بدن را مصرف می کند و این مقدار دو برابر اندازه ای است که سایر پستانداران نظیر گوریل لازم دارند.


در تحقیق مورد نظر ضمن محاسبات دقیق ریاضی، مقدار انرژی ناشی از فعالیت عصب های مغزی چندین پستاندار نزدیک به انسان محاسبه شده است.

محققین پی بردند همه آنهایی که بدن های بزرگتر دارند از مغز بزرگتر نیز برخوردار هستند ولی انسان، استثنایی را ایجاد کرده است که ناشی از بزرگی بیش از حد مغز وی نسبت به بدنش است.


گوریل ها با آنکه سه برابر هیکل انسان وزن دارند ولی از مغز کوچکتری برخوردار هستند.

گوریل ها ولی گیاهخوار هستند و برای آنکه انرژی روزانه لازم را تهیه کنند ناچارند ساعت های متمادی روز را صرف خوردن گیاهان خام کنند.


بر طبق محاسبات تیم دانشمندان ارژانتینی به رهبری دکتر متخصصِ عصب Suzana Herculano-Houzel از دانشگاه دولتی ریودوژانیرو، گوریل ها برای تامین انرژی مغزی برابر با انسان، به ۷۳۳ کالری بیشتر احتیاج دارند.

این مقدار در زندگی طبیعی آنها مساوی است با صرف ۲ ساعت بیشتر از وقت روزانه برای خوردن گیاهان است.

این در حالی است که گوریل ها، به خودی خود ۸۰ درصد از ۱۲ ساعت روشن در روز را صرف خوردن گیاهان می کنند.


محققین معتقدند انسان اولیه نیز اصلا شرائط لازم امنیتی و فیزیکی برای صرف بیشتر از ۹ ساعت از روز برای کسب انرژی را نداشته است.

دکتر سوزانا هرکولانا بر اساس اندازه گیری های دقیق، از جمله محاسبه مصرف دقیق مقدار انرژی که صرف عصب های مغزی می شود به این نتیجه رسیده است که انسان اولیه ناگزیر بود که به خوردن و پختن گوشت پناه ببرد.


او می افزاید: « با وجود آنکه برای انسان معاصر، امکان ادامه حیات از طریق مصرف گیاهان امکان پذیر است ولی وقتی انسان های اولیه با هیکل های کوچک ولی مغز بزرگتر پا به عرصه وجود گذاشتند اتکای تنها به گیاهان خام برای تامین انرژی، امکان ناپذیر بوده است. دستیابی به گیاه و گوشت پخته شده باعث شده است که مواد آلی و غذایی بیشتری در اختیار انسان قرار بگیرد و مشکل مغز پر مصرفش را حل کند.»Researchers from Brazil, led by Suzana Herculano-Houzel, a neuroscientist at the Federalبن مایه :

تارنمای ژنتیک پزشکی medical Genetics