300 هزار پروتئین در یک پایانه آکسون!


300 هزار پروتئین در یک پایانه آکسون!


هر زمانی که در مورد سیناپس سلول عصبی نوشته ای خواندیم،

احتمالا تصویر ساده ای همانند تصویرِ کوچکِ سیاه-سفید سمت چپ به ذهنمون رسیده!


اما نه!


ساختار یک سیناپس بسیار پیچیده تر از چیزیه که فکرشو می کنیم!


تصویر بزرگ سمت راست یک نمای سه بعدی از همان پایانه آکسون (Axon Terminal یا Synapse bouton) رو نشون میده که محققان دریافتند به طور میانگین در حدود سیصد هزار پروتئین (300000) در اون جای دارند!بن مایه:

تارنمای D.N.A