چند هفته قبل بود که خبر موفقیت همکاری مایکروسافت و دانشگاه واشنگتن در زمینه ذخیره سازی اطلاعات بر روی DNA منتشر شد.

در آن خبر اعلام شد که ...(کلیک)


مایکروسافت به دنبال راهی بهتر برای ذخیره سازی اطلاعات روی DNA است!


حال خبر جدیدی منتشر شده است که جدیت مایکروسفات برای یافتن راهی بهتر برای ذخیره سازی اطلاعات را نشان می دهد.

کمپانی Twist Bioscience که در زمینه ساخت DNA فعالیت دارد، در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده است مایکروسافت برای پروژه ذخیره سازی اطلاعات دیجیتالی خود ۱۰ میلیون الیگونوکلئوتید بلند را از این کمپانی خریداری کرده است.

Twist Bioscience می گوید از این الیگونوکلئوتیدها می توان برای اطلاعات استفاده کرد و اطلاعات چند هزار سال بر روی آن ها باقی می ماند.

این کمپانی همچنین می افزاید که تنها یک گرم از DNA می تواند نزدیک به یک تریلیون گیگابایت اطلاعات را در خود ذخیره کند.


DNA ماده ای است که توانایی بسیار بالایی در ذخیره سازی اطلاعات دارد و از این رو مدتی است که دانشمندان به دنبال یافتن راه هایی برای ذخیره سازی اطلاعات بر روی این مولکول زیستی هستند، مایکروسافت نیز مدتی است که به طور جدی به دنبال رافتن راهی برای ذخیره سازی اطلاعات بر روی DNA و توانایی بازیابی این اطلاعات است.

اگرچه در این مسیر هنوز چالش های بسیاری وجود دارد که دانشمندان و محققان باید به رفع آن ها بپردازند، اما تلاش کمپانی قدرتمند و سرمایه داری چون مایکروسافت نوید آینده ای درخشان را در این زمینه می دهد.


بن مایه:

WindowsCentral

وینفون