قولنج انگشتانِ دست:|


حتما شنیدین بهتون بگن قولنج انگشتانتون رو نشکنین ضرر داره و یا بعدها باعث لرزش دستها میشه؟

یا علمی تر بگیم سبب آرتروز میشه!

این عقیده غیرعلمی بوده و مطالعات و تحقیقات بسیاری انجام گرفته که هیچ کدام شواهدی دال بر این موضوع ندارند و حتی گفته میشه برای شخص سالم ضرری هم نداره.

شخصی به نام Dr. Donald Unger (فردی که تو عکسه!) شصت سال هر روز قولنج دست چپ خود را میشکست و بعد از این مدت بین مفاصل دست راست و چپ او تفاوت خاصی موجود نبود!

وی بخاطر این کارش برنده جایزه نوبل در سال 2009 هم شد!!!

شما هم ازین کار لذت میبرید؟