بین متخصصان مغز و روانشناسان اصطلاحی به نام (morbid rumination) وجود داره.

حالتی که شخص،خودشو متفکر و درگیر نشون میده اما با تفکرات مریض و ناخوش!!!

حالتی شبیه افسردگی و استرس...!

میتونیم بهش بگیم اندیشناکی بیمارگونه(یا نشخوارِ ذهنیِ ناخوش) !

این حالت در بین شهرنشینان بسیار بیشتر دیده میشه و شدیداً با افزایش فعالیت قسمتی از مغز که به نام قشر subgenual prefrontal یاد میشه،مرتبطه!!

اسکن هایِ مغز نشون داده که طبیعت و قدم زدن در اون باعث کاهش جریان خون و فعالیت قشر subgenual prefrontal(که مرتبط با این حالت بود) میشه.

به همین دلیل رفتن به طبیعت میتونه یک راه ساده و تقریبا سریع برای بهبودی روحیه در ما باشه.


تاثیر سفر در دل طبیعت روی مغز !


طبیعت با کاهشِ میزانِ هورمون هایِ استرس( آدرنالین، کورتیزول، نوراپی نفرین) در کاهش فشارخون، ضربان قلب، کشیدگیِ عضلات و بهبودِ عملکردِ سیستمِ ایمنیِ بدن هم ارتباط داره.بن مایه:

پژوهشگاه دانش

Stanford University | PNAS