آگنوزی به حالتی گفته میشود که فرد در درک دقیق اشیاء از طریق حواس خود دچار مشکل میشود.


آگنوزی


مثلا شخص یک بز کوهی رو به کوچکی یک خرگوش میبینه یا برعکس یک خرگوش رو میتونه به بزرگی یک خرس هم تصور کنه!

یا مثلا یک سیب نقاشی شده رو فکر میکنه واقعیه و سعی میکنه اونو از داخل تابلو با دستش بچینه!

این حالت غیرطبیعی در اثر صدمه ناحیه خلفی قشر پاریتال مغز رخ میده.


بن مایه:

تارنمای پژوهشگاه دانش