با شروع فصل بهار کنج هر خونه ای با سبزه تزیین میشه.

بوی معطر سبزه حاصل چند ترکیب شیمیاییه که مهم ترین آنها Z, 3 Hexenal(سیس-۳-هگزنال) میباشد.

بیش از ده هزار نوع مختلف علف یا چمن روی کره زمین وجود داره که از نظر درازا از سایزهای بسیار کوچک گرفته تا اندازه های غول پیکری به ارتفاع 40 متری هم وجود دارند!


بویِ سبزه ی بهاری


سال خوبی داشته باشید!


بن مایه:

CI | Countrysideinfo

برگردان فارسی:
تارنمای پژوهشگاه دانش