با گسترش تکنولوژی پیوند اسپرم و تخمک در شیشه های لابراتوار، بر تعداد مردانی که راضی به فروش اسپرم خود می شوند نیز افزوده شده است.


What It’s Like to Donate Sperm


در نگاه اول، خیلی ها گمان می کنند هر مرد فروشنده وارد کلینیک بانک اسپرم می شود و در کمتر از نیم ساعت، واحد مشخصی از مایع مورد نظر را تحویل می دهد و پولی هم بابتش می گیرد.

اما واقعیت امر این است که، فقط یک درصد فروشندگان اسپرم بعد از ماه ها سنجش، آزمایش و مصاحبه، مور تایید قرار می گیرند.

خریداران، معمولا زوج هایی هستند که با دقت و احتیاط تمام می خواهند بهترین و سالمترین اسپرم موجود را خریداری کنند.

برای همین فروشندگان نه تنها باید پرسشنامه ۲۵ صفحه ای را پر کنند بلکه باید تست کامل خون و برای انواع اعتیاد و انواع مرض های ژنتیکی را از سر بگذرانند.

اطلاعاتِ پزشکیِ خانواده ی فروشنده اسپرم و همه ی مریضی هایی که به آن مبتلا شده اند و عکس های از آلبوم خانوادگی در دوره های مختلف سنی ، بخشی از درخواست های بانک های نگهداری اسپرم است.

بدن ارائه دهندگان اسپرم باید نه چاق باشد و نه لاغر ، نه کوتاه …

حتی آنهایی که تحصیلات دانشگاهی ندارند را نیز حذف می کنند!!!


مرحله ی نهاییِ سنجش ، مصاحبه رو در رو توسط تیم پزشکی است تا بتوانند به شناخت جامعی از شخصیت روحی و خصلت های اساسی شان داشته باشند.

در این مرحله ، نیت اصلی این است که از بین کاندیداها به یک شخصیت خوب دست یابند که مهربان و پر انرژی و خوش بیان باشد.

زوج های خریدار اسپرم اصرار دارند که کاندیداها خوشتیپ و جذاب هم باشند ، قد بلند باشند و نشانه های کچلی یا خط و نشان جوش صورت در آنها مشاهده نشده باشد.


هزینه مراحل تشخیص کاندیدای تقریبا بی عیب که بانک های اسپرم به دنبال شان هستند بیین ۳ تا ۵ هزار دلار هم می رسد!!!

برای همین وقتی که یک مردِ از هر نظر دلخواه انتخاب شد ۲۵ خانواده متقاضی می توانند از یک پدر و اسپرمش استفاده کنند.

به عبارت دقیق تر، هر مرد انتخاب شده شاید پدر حدود ۱۵۰ انسان در آینده باشد.


نگرانی اصلی در این است که با افزایش فرزندانی که پدر مشابه دارند خطر ازدواج این فرزندان با هم زیاد شود.

برای همین از تعداد فرزندانی که از اسپرم یک مرد درست می شود در اثر رقابت بانک های اسپرم، روز به روز کاسته می شود.

خلاصه اینکه، بعد از گذراندنِ همه ی خوان های موجود، مردانی که به کلینیک می آیند تا اسپرم های شان را در دفعات متوالی در طول سال بدهند باید ۳ روز قبل از آن، رابطه جنسی یا خودارضایی نداشته باشند تا مقدار و سرعت و کیفیت اسپرم شان در بهترین حالت باشد.

معمولا قیمت اسپرم تهیه شده در هر بار حدود ۱۲۵ دلار خواهد بود و مردی که همه شرایط متوسط را برخوردار باشد حدود ۱۰۰۰ دلار در ماه برای حدود یک سال، درآمد خواهد داشت.

در پایان، حق مخفی ماندن پدر به عهده کاندیداهای فروشنده اسپرم است.

اگر مردان فوق بخواهند فرزندان احتمالی اش در بزرگسالی می توانند آنها را بشناسند و ملاقات کنند.

البته این حق از زوج های خریدار اسپرم سلب می شود و آنها هرگز نمی توانند از هویت صاحب اسپرم با خبر گردند.بن مایه:

ژنتیک پزشکی medical Genetics