توجه کردین شبایی که حمام کردید، عمیق تر و لذت بخش تر به خواب میرین، علت چیه؟


حمام؛پیش از خواب !


دمای بدن به طور طبیعی 2 ساعت قبل از خوابِ شب، به طور آهسته شروع به پایین آمدن میکنه که میتونه به طور فیزیولوژیک یکی از علت های اومدن احساس خواب باشه و در ساعت 4 یا 5 صبح به پایین ترین حدش میرسه.


حالا وقتی شما دو ساعت قبل از خواب برای 20 تا 30 دقیقه توی وان آب گرم آرام بگیرین، باعث میشه دمای بدنتون یکی دو درجه بالا بره و بعد از حمام افت بیشتر دمای بدن به علت تفاوت ایجاد شده توسط حمام آب گرم، میتونه باعث فروبردن بیشتر شما به یه خواب عمیق و آرام بشه.

دوش گرفتن هم میتونه موثر باشه اما نه به اندازه وان.
بن مایه :

NCBI | New York University School of Medicine

پژوهشگاه دانش