اگه مشکل بیخوابی و عدم هماهنگی خواب و بیداری دارید ، یک هفته اردو زدن و زندگی در دل طبیعت ، بدون برق و لوازم الکترونیکی تان (مثلا موبایل) میتونه مشکلتون رو رفع کنه ...


بی خوابی !!


این کار ساعت بیولوژیکی بدنتون رو ریست میکنه و ترشح هورمون ملاتونین در بدنتون با طلوع و غروب خورشید هماهنگ میشه ...بن مایه :

University of Colorado Boulder | Cell

برگردان فارسی :

پژوهشگاه دانش