بر اساس آخرین تحقیقات, برآورد میشه که مغزِ آدم بتونه حداقل حدود 1 پتابایت اطلاعات (یک میلیون جی بی-حدود 10 برابر مقداری که قبلاً تصور میشد) تو خودش ذخیره کنه!


توانِ باورنکردنی مغز در ذخیره اطلاعات!!!


برای روشن تر شدن حقیقتِ این عدد بگم که اگه شما بخواین تمام این فضا رو با آهنگ پر کنین، 2000 سال برای پخش تمامی اون آهنگا زمان نیاز دارین!


برخی پژوهشگران این میزان فضا رو در مغز ، حتی بیشتر از این و در حدود 3 تا 5 پتابایت تصور میکنند!!
بن مایه :

پژوهشگاه دانش