اگر در ماه های گرم تابستان به بالای سرتون خیره شده باشین شاید چیزی جز رنگ آبی آسمان رو نبینین؛

اما جالبه بدونین تقریباً نزدیک به 3 میلیارد حشره در هر لحظه از زمان ، بالای سر ما در حال پرواز هستند !!!

که این رقم هرچه به مناطق استوایی و گرم تر نزدیک شویم حتی به 6 میلیارد حشره هم میتونه برسه...


ما توسط توده ی عظیمی از حشرات احاطه شده ایم!!!


میتونین درک کنین ما توسط توده عظیم و سنگینی از حشرات احاطه شدیم!!!
بن مایه ها :

NPR

+

تارنمای پژوهشگاه دانش